Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vargföryngring konstaterad nordväst om Uppsala

Vargar i hägn

Länsstyrelsen i Uppsala län kan nu bekräfta att vargarna i Siggeforareviret har blivit fler. OBS! Bilden visar vargar i hägn och inte de aktuella vargarna. (Foto Sebastian Olofsson)

Länsstyrelsen i Uppsala län kan nu bekräfta att vargarna i Siggeforareviret har blivit fler. DNA-svar ska ge svar på om det är just vargarna i Siggeforareviret som föryngrat sig.

Länsstyrelsen fick i förra veckan en rapport om fem vargar som setts i Harbotrakten, varav fyra också fångats på bild. Länsstyrelsen kunde utifrån bilden konstatera att det rörde sig om varg, och vid platsbesök kunde fem djur spåras på platsen och tre spillningar samlas in.

– Länsstyrelsen har utgått från att det skett föryngring i Siggeforareviret och rapporter vi har fått in har också tytt på det. Det känns bra att vi nu kan bekräfta en föryngring på bild. Med hjälp av DNA-analyser av spillningarna vill vi bekräfta att det är just vargarna i Siggeforareviret som har föryngrat sig, men där väntar vi på svar på DNA-analyserna, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen är fortsatt intresserad av rapporter av både varg och lodjur i länet. Via e-tjänsten Skandobs kan du rapportera dina observationer av varg, björn, lodjur eller järv.


Kontakt