Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skadad vargtik har avlivats

Vargspår i snön

Den svårt skadade vargen i Glamsenreviret i Älvkarleby kommun har i dag, den 29 november, kunnat spåras och avlivas av länsstyrelsen. Vargen har under eftermiddagen transporterats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion.

På förmiddagen i dag kontaktade en privatperson länsstyrelsen om färska vargspår som kom från den skadade vargtiken i Glamsenreviret i Älvkarleby kommun. Spåren var lätta att upptäcka då det under natten fallit nysnö i området.

Länsstyrelsens personal åkte ut till platsen för att spåra och se ifall det gick att bedöma skadorna på vargen utifrån spåren. Vargen spårades och bedömdes vid skottillfället lida och avlivades därför av djurskyddsskäl. Polisen är informerad och vargen har transporterats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion.

Avlivningen skedde med stöd i paragraf 40 c i jaktförordningen: "Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark."

– Eftersom det kan vara känsligt att avliva stora rovdjur, då det förekommer hot och trakasserier, gjorde vi bedömningen att vi själva skulle åta oss uppdraget. Nu avvaktar vi obduktionsresultatet från SVA för att få veta mer om omfattningen på vargens skada, säger Monica Eriksson, chef på enheten för vilt och hotade arter vid länsstyrelsen.

Kontakt