Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om skadad varg i Älvkarleby kommun

Skadad varg

Länsstyrelsen har den senaste tiden fått information om en svårt skadad varg i Glamsenreviret, Älvkarleby, och bedömer att vargen kan avlivas för att förkorta dess lidande.

De senaste veckorna har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen fått rapporter om en skadad varg inom Glamsenreviret i Älvkarleby kommun. Rapporterna har gjort gällande att en varg har rört sig i området med stora problem att röra bakkroppen.

På länsstyrelsens viltkamera i området har en varg fastnat på bild vid två tillfällen, den 1 och 3 november, och har då haft en onormal hållning och vad som verkar vara en oförmåga att använda bakbenen. Länsstyrelsen har den 11 november varit i området och konstaterat spår av en varg där sannolikt båda bakbenen släpar i marken och inte används. Blod från spåret har samlats in och konstaterats komma från vargindivid G66-12, som under flera år varit i Glamsenreviret. Vargen går inte tillsammans med övriga vargar i reviret.

Ett skadat frilevande vilt djur får avlivas enligt paragraf 40 c i jaktförordningen (1987:905) om det anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.

– Vi vet inte hur den har blivit skadad men Länsstyrelsens bedömning är att vargen är i ett sånt tillstånd att den kan avlivas med stöd av paragraf 40 c i jaktförordningen, av djurskyddsskäl, om den anträffas. Det är givetvis viktigt att veta att det är just den skadade vargen som sannolikt är förlamad i bakbenen man har anträffat. Den är så skadad att den inte kan skaffa mat på egen hand och lider. Som vi ser det finns det ingen annan lösning, och vi vill gärna förkorta lidandet så mycket som möjligt säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Annan lämplig lösning

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns några andra lämpliga lösningar. Rehabilitering av en varg med den typen av skada som den aktuella vargen föreligger ha bedöms orimlig. Det skulle sannolikt vara stressande för djuret, ta lång tid, ha låg sannolikhet att lyckas, och djuret skulle sannolikt bli så tillvant vid människor att det skulle vara omöjligt att sätta ut i naturen igen.

Kontakt