Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter skarv

Skarvar

Länsstyrelsen Uppsala län har fattat beslut om skyddsjakt efter skarv i grunda kustområden längs Uppsalakusten.

En del av beslutet om skyddsjakt på skarv gäller för att skydda känsliga fiskbestånd och får utföras av yrkesfiskare och jakträttshavare samt av de som har tillstånd till jakt på allmänt vatten i Uppsala län.

Beslutet gäller från och med den 10 augusti till och med den 31 december 2019, och gäller maximalt jakt på 100 skarvar. Jakten får endast ske på vatten grundare än tre meter.

Skyddsjakten tillåts för att skydda känsliga fiskbestånd och deras reproduktionslokaler längs kusten, framför allt abborre, där studier påvisat att skarv lokalt kan ha stor påverkan på fiskpopulationerna.

Kontakt