Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bäverjakt

Bävern är vår största gnagare och arten är viktig för sin livsmiljö. Bäverns omdaning av landskapet genom sitt byggande och gnagande utgör en ekologisk viktig funktion för många arter, men bävern kan också orsaka skador på till exempel skog, vägar och järnväg.

Riva bävers damm eller boplats

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna varierar beroende på när under året det gäller.

  • För att riva bäverdammar krävs tillstånd under tidsperioden
    1 oktober–30 april.
  • För att riva bävers boplats krävs tillstånd året runt.
Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att rivning är nödvändigt, exempelvis av hänsyn till:
  • allmän hälsa eller säkerhet
  • trafik- eller flygsäkerhet
  • förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar. E-tjänst för att ansöka om tillstånd finns längst ner på den här sidan.

Allmän jakttid

1 oktober – 10 maj.

Jakt med slagfälla

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att använda slagfälla vid jakt efter bäver. Detta kan till exempel beviljas i samband med skyddsjakt på bäver, exempelvis vid tillstånd till rivning av bäverdamm. För att få använda slagfälla krävs också att man genomgått särskild utbildning.

Kontakt