Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Duvpest i Uppsala län

Duva

I Uppsala har ett fall på vildfågel, stadsduva har konstaterats. Sjukdomen är anmälningspliktig och är en zoonos, vilket innebär att en infektion kan överföras mellan djur och människor.

Sjukdomen orsakas av virus, Aviärt Paramyxovirus typ 1 (även kallat pigeon paramyxovirus-1). Aggressiva varianter av detta virus kan ge upphov till den fruktade Newcastlesjukan hos hönsfåglar. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen.

Mer om sjukdomen finns på SVA webbplats Länk till annan webbplats.

Det är ytterligare en anledning att skydda fjäderfä och hobbyhöns och följa instruktioner mot fågelinfluensa.

För mer information om hur du skyddar fjäderfä mot smittsamma sjukdomar finns på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfä på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportering av döda vilda fåglar är en viktig insats för sjukdomsövervakning hos vilda djur i Sverige. Allmänheten kan rapportera om döda vilda fåglar via länken Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur - SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt