Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ännu ett utbrott av yngelröta i länet

Bin utanför bikupa

Ännu ett fall av den mycket smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta har rapporterats i länet. Denna gång har sjukdomen uppdagats i Häggeby i Håbo kommun.

Vad händer nu?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Kontakt
Anna Blomlöf, bitillsynsman
Telefon: 070-698 15 76

Kontakt