Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest

Svinpest

Afrikansk svinpest i Europa - släng inte matrester i naturen. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte.

Just nu sprids den i Europa och människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.  

Tänk på att

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer
  • Släng inte matrester i naturen
  • Utfodra inte grisar med matrester
  • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar
  • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands
  • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder
  • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester
  • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin
  • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Om Afrikansk svinpest (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

SVAlänk till annan webbplats

Svenska Jägareförbundetlänk till annan webbplats

Gård & Djurhälsanlänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest

Kontakt