Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så hindrar vi afrikansk svinpest från att sprida sig

Afrikansk svinpest, ASF, är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte smittar människor. Utbrott får stora konsekvenser för grisnäringen, jakt och skogsbruk. Därför är det nu extra viktigt att rapportera in självdöda vildsvin. Det finns också annat som är viktigt att komma ihåg både för jägare, grishållare och allmänhet.

Hjälp till – rapportera in om du ser döda vildsvin

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig ytterligare. Allra viktigast just nu är att rapportera in självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det görs enkelt här: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

Så här stoppar vi ASF att sprida sig

Illustration med två vandrare, ett vildsvin och en korvsmörgås som är överkryssad.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en människa och tre tamgrisar, utanför ett staket sticker ett vildsvin upp ur en buske.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en jägare med gevär på ryggen som sitter på knä vid ett vildsvin som ligger död på marken,

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Här kan du läsa mer om afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rapportera döda vilda djur

Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera sjuka/döda vilda djur på Rapporteravilt, SVA Länk till annan webbplats.

Kostnadsfria skyltar

Från slutet av vecka 39 går det att beställa kostnadsfria skyltar från Jordbruksverket. Skyltarna uppmanar, på flera språk, till att gemensamt förhindra spridning av afrikansk svinpest genom att slänga matavfall i soptunnor och är avsedda att sättas upp i exempelvis friluftsområden och på rastplatser. Beställning görs i Jordbruksverkets webbutik.

Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss