Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa har påvisats hos skrattmåsar och rävar i länet

Skrattmås

Fågelinfluensa är väldigt smittsam virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och kan sprida sig till tamfåglar.

Viruset kan leda till allvarliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet bland fjäderfä. De flest smittade fåglarna har hittats i Uppsala, Enköpings och Knivsta kommuner.

Fågelinfluensa är en zoonos (sjukdom som smittar mellan djur och människa). Risken för att fågelinfluensa drabbar människor är dock liten. Läs mer sjukdomsinformation om fågelinfluensa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det är Jordbruksverket som ansvarar för att förebygga, hantera och motverka djursjukdomar i Sverige. Vid ett fågelinfluensautbrott på tamfågel är det Jordbruksverket som tar beslut om eventuella restriktioner och hur smittan ska hanteras. Länsstyrelsen är den regionala myndighet som ser till att Jordbruksverkets beslut efterföljs.

Du som djurägare har yttersta ansvaret att skydda dina höns från smittan genom att vidta åtgärder för att minska risken att smittan kommer in bland dina höns.  Det kallas för biosäkerhetsåtgärder, dvs, att arbeta förebyggande genom att ha goda skötselrutiner för dina höns och var noga med hygien i din besättning.

Om man kan så täck över den, gräv ner den eller lägga den på en plastpåse och rapportera till SVA. Viktigt att tänka på hygien, och använd någon form av handskar när man hanterar sjuka eller döda vilddjur och mata inte vilda fåglar och var uppmärksam på symtom på sjukdom. Kontakta veterinär direkt, säger Mira Amin som är länsveterinär Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mer information om sjukdomen finns på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss