Loppisar och studentfirande – det här gäller

Här hittar du samlad information om hur covid-19-lagen påverkar säsongsbetonade händelser och arrangemang, som loppmarknader, motionslopp och studentfiranden.

Vad gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster?

Det är i dagsläget förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Det spelar ingen roll om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning arrangeras på en stor yta, exempelvis på en arena eller stora ytor utomhus. Det är Polisen som avgör om en verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt ordningslagen.

Vad gäller för arrangemang som enbart medlemmar har tillträde till?

Om arrangemanget riktar sig till ett stort antal människor eller villkoren är ställda på så sätt att vem som helst i praktiken får komma in, så kan arrangemanget bedömas vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Detsamma gäller om en tillställning är en del av en rörelse som främst består i att anordna sammankomster av detta slag.

Vad gäller för loppisar och andra marknader?

Loppmarknader och marknader ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. Enligt covid-19-lagen får högst åtta personer delta i en offentlig tillställning. I vissa fall kan en loppis betraktas som en handelsplats och då gäller begränsningarna för handelsplatser enligt covid-19-lagen.

Kontakta länsstyrelsen för frågor och vägledning kring vad som gäller för loppmarknader och marknader.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

Vad gäller när människor samlas i parker?

Om någon har arrangerat en folksamling i en park eller annonserat samlingen som ett event så kan det bedömas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Att människor vistas i en park eller i andra offentliga utemiljöer anses inte vara en allmän sammankomst eller offentlig tillställning – det anses vara en folksamling.

Det finns möjlighet för en kommun att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel, exempelvis en park eller en badplats. Tänk på att det är den som anordnar en tillställning som förväntas hålla sig uppdaterad om vad som gäller.

Vad gäller för motionslopp?

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. Högst åtta personer får delta i en offentlig tillställning enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Både publik och idrottsutövare räknas som deltagare.

Vad gäller för studentfiranden, utspring, studentflak och partybussar?

Studentutspring på skolor och skolgårdar räknas inte som offentlig tillställning och omfattas inte av ordningslagen eller den tillfälliga covid-19-lagen.

Studentflak, studentkortege och motsvarande är tillfälligt förbjudet. Att fira studenten ombord på en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när någon hyr en lokal för privat fest. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester eller firanden för fler än åtta personer. Det är den som hyr ut partybussen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Vad gäller för privata firanden?

Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Det kan bland annat handla om studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningskaffe.

Privat firanden i hemmet eller den egna trädgården räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och med en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester.

Vad gäller för demonstrationer?

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. Högst åtta personer får delta. Polisen kan besluta om att upplösa en allmän sammankomst och sedan vidta andra åtgärder som att avvisa eller avlägsna personer från platsen.

Finns det några undantag från huvudregeln om åtta deltagare?

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, det vill säga en religiös begravningsceremoni, får ha högst 20 deltagare.

Läs mer:

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Polisen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.länk till annan webbplats

Sveriges kommuner och regioner om kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.länk till annan webbplats

Kontakta oss

Enheten för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen
Om du vill ha svar på en fråga måste du ange en e-postadress.


Vill du vara anonym? Ange varken namn eller e-postadress.
Om du har angett en e-postadress kommer du att få en bekräftelse på att ditt meddelande har skickats.

Telefon

010-223 34 88 (vardagar klockan 10–12)

Kontakt