Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Enköpings kommun, telefon 0171-625000
Heby kommun, telefon 0224-36000
Håbo kommun, telefon 0171-52500
Knivsta kommun, telefon 018-347000
Tierps kommun, telefon 0293-218000
Uppsala kommun, telefon 018-7270000
Älvkarleby kommun, telefon 026-83000
Östhammars kommun, telefon 0173-86000

Ni väljer själva vilken vigselförrättare ni vill ha, under förutsättning att den personen har möjlighet och tid att förrätta vigseln. Var och när man vill ha vigseln kommer man överens med vigselförrättaren om.

Kontakta Uppsala kommun för att boka tid med Peter Nordgren, Johan Sundman, Inger Söderberg eller Lena Hartwig (se kommunens webbplats för information www.uppsala.se Länk till annan webbplats., sök på "vigsel"). Övriga vigselförrättare kan kontaktas direkt. Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län för att få kontaktuppgifter

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Enköpings kommun

Ann-Kristin Fösker
Thord Andersson
Sigbritt Dahlberg
Helena Proos
Anna Wiklund
Sverre Ahlbom
Helene Sköld

Heby kommun

Ruth Kallén
Carina Schön
Alvar Gahm
Anna Rejment
Monika Morling
Katarina Almquist

Håbo kommun

Agneta Hägglund
Nina Lagh
Ingrid Andersson
Werner Schubert
Christian Nordberg
Birgitta Green
Owe Fröjd

Knivsta kommun

Anna Maria Dansbo
Anne Marie Morhed
Margareta Larsson
Lacka Linder
Lena Fransson
Göran Nilsson
Anneli Löfling
Daniel Lindqvist

Tierps kommun

Bo S Englund
Ewa Johansson
Regina Birkehorn
Ulrika Hedqvist
Lena Wänkkö

Uppsala kommun

Peter Nordgren
Johan Sundman
Inger Söderberg
Lena Hartwig
Agneta Gille
Mohamad Hassan
Erik Pelling
Fredrik Ahlstedt
Mikael Oscarsson
Caroline Krantz

Älvkarleby kommun

Annika Forsberg
Bengt Söderhäll
SusAnne Mastonstråle

Östhammars kommun

Anna-Lena Söderblom
Iia Eklund
Ann-Charlotte Borgström
Sandra Bergman Bellqvist

Att bli vigselförrättare i Uppsala län

Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta. För närvarande finns inte behov av fler vigselförrättare i Uppsala län. När situationen förändras och nya behov uppstår, kommer sidan att uppdateras med aktuell information.

Kontakt