Plötslig ishalka i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag till radonsanering

Det går inte längre att ansöka om bidrag till åtgärder mot radon. I statens budget för 2022 finns inte några pengar avsatta för bidraget. Om du ansökte om bidrag under 2021 kommer din ansökan att hanteras under året.

I statens budget för 2022 finns inget anslag för radonbidraget. Det innebär att det inte finns några pengar för Länsstyrelsen att besluta om eller betala ut bidrag. Bidraget går därför inte längre att söka.

Vad händer om jag ansökt om bidrag men inte fått beslut eller utbetalning?

Bidrag kan bara lämnas i mån av tillgång på medel. De medel som Länsstyrelsen fick för att fördela bidrag under 2021 räckte till de ansökningar som kom in till och med den 4 maj 2021. Under 2022 kommer Länsstyrelsen hantera de ansökningar som har inkommit efter den 4 maj 2021.

Vad gäller om jag har fått bidrag?

Om du har fått din ansökan beviljad och stödet utbetalt behöver du göra en uppföljningsmätning en tid efter att åtgärden har genomförts. I ditt beslut om stöd finns information om när du senast ska lämna in resultatet av uppföljningsmätningen till Länsstyrelsen.

För fastigheter som ligger i Uppsala län, skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Begränsad tid för telefonsamtal

Våra telefontider är mellan kl. 10:00 och kl.12:00 från måndag till fredag.

Har du ett pågående ärende? Ange ditt ärendenummer eller fastighetsbeteckning när du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

Ring växeln 010-223 30 00.

Kontakt

Skicka e-post med frågor om investeringsstöd

Telefon växel: 010-223 30 00