Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjäderleksmossen

Myrar, gammelskog och lundmiljöer.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Stuga och stigvisare i naturreservatet Tjäderleksmossen

Tjäderleksmossen är inte bara en mosse - här finns vida vyer och skrymslen och vrår. Lundar, stenblock och sprickdalar samsas med myrar och gammal skog. Området berättar också en kulturhistoria. Här och var syns äldre spår från kornas bete i skogen. Gamla kolbottnar vittnar också om det träkol man försörjde masugnarna på Länna bruk med.

Fuktdråg med olika karaktär stryker över landskapet. Ibland som tallmossar eller alkärr och ibland som bäckar eller underjordiska källflöden. Myrarna skiftar från skogsbeklädda till helt öppna.

I mars, när björken har musöron, börjar skådespelet i gammelskogen. På tallmossen en mycket tidig vårmorgon kan du ha turen att få uppleva tjädrarnas märkliga och lite komiska parningsdans som sjuder av spelglädje. Andra fåglar som du kan få syn på i reservatet är bland annat trana, storlom och tretåig hackspett.

Terrängen är på många ställen blockig och svårframkomlig men markerade stigar finns. Några särskilt sevärda delar är Kansadalen och den lövrika skogen och hällmarkerna vid Skärsjön. Vid sjön finns också en stuga där du kan rasta eller övernatta någon enstaka natt.

Skärsjöstugan - öppen stuga

Skärsjöstugan är en av Länsstyrelsens öppna stugor. Här kan du avnjuta din medhavda matsäck eller bara värma dig en stund. Stugan är även lämplig för övernattning. Det kostar inget och det går inte att boka. Eftersom det kan bli fullt är det bra att ha en reservplan, till exempel ett tält i packningen.

För allas säkerhet och trivsel gäller följande:

 • Du får övernatta max två nätter.
 • Som första gäst i stugan förväntas du bjuda in nya besökare och lämna plats åtminstone på golvet.
 • Lämna företräde till andra besökare efter en natts övernattning i stugan.
 • Använd gärna kaminerna, men elda försiktigt och se till att elden är släckt när du går.
 • Var sparsam med veden, så att det räcker åt alla.
 • Ta med eventuella sopor hem och lämna stugan i städat skick. Lämna inte kvar mat i stugan.
 • Skriv gärna några rader i gästboken innan du går.

Mer information och bilder på stugan finns i Naturkartan Uppsala läns natur. Sök på Skärsjöstugan.

Naturkartan Uppsala läns natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skadad jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla mossor, svampar, eller lavar med undantag för plockning av matsvamp,
 4. fånga, döda eller bortföra ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningsställd parkeringsplats,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 409 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Tjäderleksmossen ligger ca 20 km öster om Uppsala, strax väster om Almunge.

Med bil till norra parkeringen: Från väg 282, strax öster om Länna, sväng norrut in på en liten väg vid skylt mot Kvarnmyra. Följ vägen cirka 2 kilometer, tag av till höger vid skylt mot Tjäderleksmossen och följ vägen cirka 1 kilometer fram till parkeringen.

Med bil till södra parkeringen: Från väg 282, väster om Almunge, precis där en skylt visar att du kör in i Almunge, sväng norrut in på en liten väg som går under en stor kraftledning. följ vägen cirka 1,5 kilometer fram till parkeringen.

Med buss: Hållplatserna Länna gård och Trångdal ligger båda längs väg 282 söder om reservatet. Sök bästa färdsätt på ul.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Från hållplats Länna gård, gå en kort bit längs 282:an mot Almunge och ta sedan av till vänster mot Kvarnmyra. Följ vägen cirka 2 kilometer, tag av till höger vid skylt mot Tjäderleksmossen och följ vägen cirka 1 kilometer fram till parkeringen.

Från hållplats Trångdal, gå grusvägen norrut längs kraftledningen, cirka 1,5 kilometer upp till parkeringen.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss