Följ vattennivån för Tämnaren

Sedan hösten 2023 är sjön Tämnaren översvämmad. Länsstyrelsens kontroller ger tillsammans med insamlad data från Uppsala Vatten och SMHI aktuell bild av vattenståndet vid sjön Tämnaren och flödet från Tämnarån.

Det är inget nytt med långvariga översvämningar av den grunda sjön, men den nu pågående är den mest omfattande på väldigt många år. Tillrinningsområdet uppströms Tämnaren är stort, Tämnarens omgivning är flackt landskap och utloppet från sjön är begränsat. En nederbördsrik höst, en snörik vinter samt en tidig avsmältning och mättade marker har haft stor betydelse för de höga flödena.

Uppdatering 12 juni 2024: Vårens soliga väder och höga temperaturer har gjort att vattennivåerna har sjunkit snabbt. Sedan den 17 april har vattennivån i Tämnaren och Tämnarån sjunkit nära en meter och är nu på mer normala nivåer för årstiden.

Bilden visar vattennivådata från Uppsala Vatten för de automatiska mätarplatserna vid Annedal (blå) och Ubblixbo (röd), samt flödesdata från de nedre delarna av Tämnarån vid SMHI:s mätstation i Näs (lila). Dessutom visas länsstyrelsens avläsning vid Annedal (gröna punkter).

Klicka på bilden för att förstora den. Bilden visar vattennivådata från Uppsala Vatten för de automatiska mätarplatserna vid Annedal (blå) och Ubblixbo (röd), samt flödesdata från de nedre delarna av Tämnarån vid SMHI:s mätstation i Näs (lila). Dessutom visas länsstyrelsens avläsning vid Annedal (gröna punkter).

Karta över Tämnarån från Tämnaren till Karlholm, med Annedal, Ubblixbo och Näs markerade.Förstora bilden

Karta över Tämnarån från Tämnaren till Karlholm, med Annedal, Ubblixbo och Näs markerade. Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss