Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspnäs

Stigen till Gåsholmen är översvämmad och grusytor kring grillplatsen har sköljts bort

Aktuellt 2024-03-04

Det är återigen högt vattenstånd i Tämnaren och delar av stigen till Gåsholmen är översvämmad. Det kan alltså vara vatten eller is på stigen beroende på temperatur. Tänk på att eventuell is på stigen kanske inte bär.

De kraftiga översvämningarna under hösten har dessutom skadat grillplatsen. Vattnet har sköljt bort grus så att det nu är gropigt och höga kanter upp till sittplatserna och trädäcket. Detta syns inte när det ligger snö ovanpå, så gå försiktigt! Länsstyrelsen planerar att återställa tillgängligheten under 2024.

Grund slättsjö med rikt fågelliv, strandängar och hagar i kulturhistorisk miljö

Stig och Birgittastenen i Aspnäs naturreservat

Vid gården Aspnäs med anor från medeltiden, finns ett idylliskt betat kulturlandskap alldeles invid sjön Tämnaren. Besök den gamla gårdskyrkan och promenera under de resliga lövträden ut till någon av uddarna för lite fågelspaning. Här kan du förena kultur- och naturupplevelser!

Den grunda Tämnaren är en fin fågelsjö med mängder av rastande flyttfåglar under vår och höst. Sommartid häckar ett stort antal arter i de breda vassbältena som omger sjön. Strandängarna har hävdats i århundraden och de öppna, delvis översvämmade, ängarna är också viktiga för många fågelarter.

Ett leende kulturlandskap sträcker sig ner mot sjön. Lövträden breder ut sina vidsträckta kronor och på våren täcks marken av en matta av gullvivor. Här och där går berghällar i dagen där de doftande mandelblommorna trivs. Mörka enar står som utropstecken i hagmarken. På hösten får träden en betagande färgprakt.

Tillgänglighet

Stigarna är lättvandrade med små höjdskillnader och flera av stigarna är avskilda från de betande djuren. Gångvägen ut till till rastplatsen Gåsholmen är hårdgjord och vid själva rastplatsen finns hårdgjorda ytor och trädäck som gör det lätt att ta sig fram med rullstol eller rollator. Där finns två eldstäder, varav en är placerad på den hårdgjorda ytan. I anslutning till rastplatsen finns en mulltoa som uppfyller alla krav på tillgänglighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar och platser
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter
 3. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 4. klättra i boträd
 5. på störande sätt utnyttja radio, musikspelare eller liknande
 6. göra upp eld förutom på iordningställda eldplatser
 7. tälta eller ställa upp husvagn
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 9. åka vattenskidor

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1973, ändrat 1992
Areal: 1 253 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Hitta hit

Aspnäs ligger vid Tämnarens nordvästra strand, ca 8 km öster om Östervåla.

Med bil: Ta vägen mellan Östervåla och Månkarbo, ta av mot "Aspnäs" och "P Naturreservat". Följ skyltning och parkera vid Aspnäs gårdskyrka.

Med buss: Ta UL-buss mellan Östervåla och Tierp. Busshållplats: "Aspnäs vägskäl". Från hållplatsen är det 1,3 km promenad fram till kyrkan, varifrån stigarna utgår. Följ skyltarna mot Naturreservat. Tidtabeller finns på ul.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss