Naturreservat Årike Fyris

- i Linnés fotspår

Årike Fyris fågeltornet vid övre Föret och spång över fuktäng vid Nedre Föret

Årike Fyris är ett kommunalt naturreservat, bildat av Uppsala kommun. Läs mer på kommunens webbplatslänk till annan webbplats.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada botten, berg, jord eller sten,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar eller gräva upp växter,
3. skada eller störa djurlivet,
4. medföra okopplad hund,
5. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar,
6. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på upplåtna och iordningställda platser,
7. cykla eller framföra elcykel, som avviker från Transportsstyrelsens definition om elassisterad cykel, utanför markerade gång- och cykelvägar/-stigar eller vägar avsedda för motortrafik,
8. samla in insekter och andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka individer för artbestämning eller tillfällig insamling som görs inom pedagogisk verksamhet,
9. att sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftslivsverksamhet,
10. för längre tid än ett dygn i följd förankra båt eller lägga upp båt på land med undantag för uppläggning på anvisade platser,
11. köra med vattenskoter eller andra motordrivna båtar utanför markerad farledslinje. Ingen körning får ske i vass- och översvämningsområden,
12. tälta utanför anvisad plats,
13. elda, annat än vid för detta iordningställda platser.

Serviceinformation

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 482 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Uppsala kommun, SLU, Akademiska hus, Gustavianska stiftelsen
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Mer information

Beslutsdokument finns på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet är taget av Uppsala kommun. Läs mer om reservatet på kommunens webbplatslänk till annan webbplats.