Ängskär

Klippor mot havet, strandängar och kalkbarrskog. Här kan du vandra, skåda fågel, bada och bo på camping.

Flygbild över naturreservatet Ängskär

Ungefär tre mil nordväst om Öregrund skjuter tvillinguddarna Klubben och Bondskäret ut i Bottenhavet, åtskilda av det trånga och fågelrika Ängskärssundet.

Klubben är klippig och småkuperad och till större delen täckt av barrskog. I den norra delen ska du hålla utkik efter en öppen göl med vita näckrosor, Ruddammen. Där lever Upplands egen groda - gölgrodan. Denna kväkande raritet finns bara vid norra Upplands kust och anses vara en kvarleva från en period med varmare klimat under bronsåldern!

På den södra delen av Klubben finns en äng där det växer rikligt av den praktfulla orkidén Adam och Eva. Vill du uppleva mer av gammalt kulturlandskap ska du vandra till Bondskäret med slåtterängar inhägnade av gamla gärdsgårdar, hamlade träd och en bedårande blomprakt. Vill du däremot bada ska du styra kosan till den betydligt mindre halvön Slåtholmen med mjuka klipphällar och en långgrund sandstrand. Badmöjligheterna anses vara de bästa på flera mils avstånd! Där ligger också en liten camping med servering.

Längst in i Ängskärssundet ligger den gamla hamnen där järn från Lövstabruk skeppades iväg till England. Idag är det bara Vita Magasinet, den imposanta järnboden, som minner om denna livliga tid. Den ständigt pågående landhöjningen hindrade till slut de tungt lastade fartygen att ta sig ut ur hamnen. Från Magasinet kan du lätt vandra vidare in i Bondskärets naturreservat, som gränsar till Ängskärs naturreservat.

Vi är många som uppskattar halvöarnas omväxlande miljö, men tänk på att skärgårdsnaturen är känslig för slitage. På de små öarna Djävulsön och Måsberget i Ängskärssundet är det landstigningsförbud mellan 1 april och 31 juli för att inte störa de häckande fåglarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. beträda område markerat som Fågelskydd på karta, bilaga 2*, under perioden 1 april till och med 31 juli,
 2. flyga med bemannad eller obemannad luftfarkost, t.ex. drönare, modellflygplan, helikopter eller gyrokopter, på en höjd understigande 500 meter över område markerat som Fågelskydd på karta, bilaga 2*, under perioden 1 april till och med 31 juli,
 3. insamla alger, mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, annat än enstaka individer för artbestämning,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för inom hundbad på campingområde markerat på karta, bilaga 2*,
 6. tälta, med undantag för på anvisade platser inom campingområde, hamnområde eller tältområde markerade på karta, bilaga 2*,
 7. elda eller grilla på annan än av reservatsförvaltaren särskilt iordningställd plats. Friluftskök får dock användas,
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för vägar, parkeringsplatser eller på camping- och hamnområden markerade på karta, bilaga 2*,
 9. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 10. framföra vattenskoter eller motsvarande,
 11. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande, annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats eller på anvisad plats inom camping- och hamnområden markerade på karta, bilaga 2*,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, övningar eller motsvarande,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra biologiska eller marina undersökningar.

Undantag från föreskrifterna finns att läsa i beslutet, se länk under Mer information.

* Karta, bilaga 2 till beslutet om naturreservat. Pdf, 977 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1985, nytt beslut 2020
Areal: 328 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Upplandsstiftelsen, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss