Vänge prästgård

Vänge prästgård uppfördes som en ståndsmässig bostad med huvudbyggnad och flyglar.

Vänge prästgård ligger i Vänge, ca en mil väster om Uppsala. Till prästgården hör fem byggnader som omfattas av byggnadsminnesförklaringen. Dessa byggnader är huvudbyggnaden, två flyglar samt en tiondebod och ett uthus. Det äldsta huset är den västra flygeln (byggnad nr 2) som är från slutet av 1700-talet. Den östra flygeln (nr 3) uppfördes i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet. Den användes som bagarstuga, brygghus och drängstuga. Den nuvarande huvudbyggnaden (byggnad nr 1) uppfördes 1849–1850 och tiondeboden (byggnad nr 4) i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet. Uthuset (byggnad nr 5) är nu garage, men fungerade tidigare som vedbod.

Ståndsmässig bostad

När den äldre huvudbyggnaden uppfördes, fanns en strävan att bygga prästgårdar ståndsmässigt, enligt samma mönster som för herrgårdar. Gården fick en strikt uppbyggnad med huvudbyggnad och flyglar och huset omgavs av en trädgård. Den äldre huvudbyggnaden ersatte en mer ålderdomlig parstuga och fick en sexdelad planlösning. Innanför förstugan, i husets mitt, ligger en stor sal och vid sidan om salen finns mindre rum. Huset är byggt av trä med putsad fasad.

I mitten av 1800-talet önskade dåvarande prosten och församlingen att huset skulle byggas på med en våning. Så småningom beslutade man istället att uppföra en ny huvudbyggnad i två våningar vid sidan om den gamla. Det nya huset är en representant för tidens empirestil och har påverkats av den nya träarkitektur, som utvecklades i Uppsala under 1830- och 40-talen. Fasaden var från början målad med gul oljefärg direkt på timret, men har senare klätts med panel. Planlösningen i det nya huset är som i det äldre sexdelad. För att ge plats åt den nya byggnaden flyttades brygghuset. Det kom därmed att tillsammans med den gamla huvudbyggnaden utgöra flyglar på den nya prästgården. Det rödfärgade brygghuset målades nu gult för att överensstämma med huvudbyggnaden.

Varför är Vänge prästgård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Vänge prästgård handlar det framför allt om att:

  • Prästgården är ett av de tidigaste exemplen på en prästgårds huvudbyggnad, uppförd i två våningar, påverkad av samtida förebilder i Uppsala.
  • Prästgården är den första uppländska prästgård, där fasaden inte målats med falu rödfärg.
  • Prästgården tillsammans med de omgivande enskilda byggnaderna bildar en välbevarad helhetsmiljö.  
  • Som andra prästgårdar har den i Vänge dessutom spelat en viktig roll som kultur- och bildningscentrum för församlingsborna.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Vänge, ca en mil väster om Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Byggt: I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
Ägare: Norra Hagunda församling
Skyddsår:
1993
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 511.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.