Triewalds maskinhus vid Dannemora gruvor

Ett stort problem med gruvbrytning på djupet var att hålla undan det vatten som trängde in i gruvschakten. Den 4 juli 1728 provades en ångmaskin i Dannemora gruvor för första gången.

Ett ständigt problem vid gruvbrytningen i Dannemora var att få bort vatten som trängde in i gruvschakten. Till en början öste man för hand och hissade upp vattnet i tunnor med handspel, som med tiden ersattes med hästvindor. Senare löste man problemet genom pumpar som drevs av kraften från vattenhjul till pumparna genom så kallade stånggångar. I Dannemora uppfördes år 1679 ett stort vattenhjul som drev en 1,5 km lång stånggång som överförde kraft till vattenpumpar i gruvschakten.

Sveriges första ångmaskin

År 1726 skrev Dannemora gruvintressenter kontrakt med uppfinnaren Mårten Triewald om leverans av en ångmaskin för länspumpning av Norra Silfbergsgruvan. Maskinen utgjordes av en vertikalt uppställd metallcylinder, i vilken en kanna med pistong rörde sig uppåt, då ånga under tryck släppts in och nedåt, då ångan kondenserades genom kylning. Maskinen skulle enligt Triewalds beräkningar ersätta 66 hästvindor.

Den 4 juli 1728 provades maskinen för första gången. Enligt uppgift var den Sveriges första och världens dittills största ångmaskin. Maskinen fungerade dock inte så bra som man tänkt sig och vidare försök med maskinen ställdes in.  

Byggnaden där maskinen stått kom senare att användas som bland annat smedja. I början av 1900-talet renoverades huset och år 1932 sattes en minnestavla upp. Tavlan göts i Österbybruk av Dannemoramalm, av Föreningen Tekniska museet som en dokumentation av det historiska experimentet med ångkraft.

Varför är Triewalds maskinhus vid Dannemora gruvor byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Triewalds maskinhus vid Dannemora gruvor handlar det framför allt om att:

  • Triewalds maskinhus har ett betydande teknikhistoriskt värde som monument över landets första försök med ångkraft.
  • Byggnaden utgör även ett betydelsefullt minne över den ständiga kamp som genom åren förts mot det inträngande vattnet i gruvorna.
  • Byggnaden är en central del i den helhetsmiljö som beskriver en kultur- och industrihistoriskt viktig hantering i länet, bergsbruket.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta