Lars-Larsgården i Munga

År 1762 drabbades Munga av en stor brand som ödelade byn. Vid uppbyggnadsarbetet i slutet av 1700-talet var Lars-Larsgården en av de gårdar som återuppfördes.

Lars-Larsgården ligger i Munga några kilometer utanför Tierp. Munga har ursprungligen bestått av två byar, Norr-Munga och Sör-Munga, som tillsammans utgjort en av Upplands största byar. Vid uppbyggnadsarbetet i slutet av 1700-talet, efter branden 1762, var Lars-Larsgården en av de gårdar som återuppfördes.

I början av 1800-talet var det vanligt, att välbeställda bönder ville manifestera sitt välstånd genom praktfulla boningshus. Så gjorde också dåvarande ägaren till Lars-Larsgården, Lars Tomsson, som på 1810-talet byggde på sitt hus med en våning. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet genomfördes tillbyggnader i etapper på husets baksida. Huset är byggt i timmer, klätt med panel och målat i falurött.

Målningar

Lars Tomsson anlitade vid tillkomsten av den övre våningen målaren Hans Wikström, till att utföra väggdekorationer i övervåningens sal, gästkammare och trappstuga. Hans Wikström var bonde och kolare, men samtidigt en flitigt anlitad rumsdekoratör på gårdar i Gästrikland och Norduppland i början av 1800-talet. Av Hans Wikströms stora produktion finns en del bevarat på museer, men även på ursprunglig plats ute i gårdarna. Målningarna i huvudbyggnaden på Lars-Larsgården är utförda med limfärg på linneväv, som pluggats fast i väggen. I salen har väggarna täckts med målade marmorimitationer i ljusa färger. Längs taklisten löper en fris med blommor och medaljonger med miniatyrmålningar, som skildrar det samtida folklivet och berättelser ur bibeln. I gästkammaren, även kallad jungfrukammaren, har de stora målningarna starka färger, med motiv hämtade ur bibeln och samtiden. Här finns den i litteraturen ofta avbildade målningen som föreställer den svåra storm, som drabbade Gästrikland och Norduppland år 1795.

Varför är Lars-Larsgården i Munga byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Lars-Larsgården i Munga handlar det framför allt om att:

  • Lars-Larsgården är, trots byns brand och utflyttning av en del gårdar, en central del i en välbevarad radby med gårdar av centralsvensk typ, där mangård och fägård är klart åtskilda.
  • Lars-Larsgården med dess målningar och i övrigt välbevarade interiörer har ett stort kulturhistoriskt värde, som ett exempel på en påkostad uppländsk bondemiljö av den kände allmogemålaren Hans Wikström.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation