Granbo

Gården Granbo är belägen i anslutning till Norrskedika gruva med utblick över Granfjärden, en innanfjärd till Östhammarsfjärden. Huvudbyggnaden i två plan med oinredd vindsvåning och två mindre källare är uppförd år 1870.

Granbo består av en huvudbyggnad, två flygelställda uthusbyggnader, ladugård, avträde och en större trädgårdsanläggning inklusive en stenbrygga mot Granfjärden. Öster och söder om huvudbyggnaden utbreder sig trädgården.

Huvudbyggnaden som är i två plan med oinredd vindsvåning och två mindre källare uppfördes år 1870. Vid sekelskiftet år 1900 tillkom en glasveranda i två våningar på den västra fasaden.

Interiörerna i huvudbyggnaden är mycket välbevarade med originalsnickerier i samtliga rum. I vissa rum är även de ursprungliga tapeterna bevarade. Byggnaden har, liksom övriga byggnader på gården, genomgått få interiöra förändringar. Elektricitet och (sommar) vatten drogs in i huset i början av 1900-talet, i övrigt har inga genomgripande moderniseringar gjorts.

Flyglarna lär enligt uppgift vara från 1700-talet och flyttade till gården vid dess anläggande på 1870-talet. Den norra flygeln har använts som ved-, förvarings- och mangelbod, medan den södra flygeln inrymmer drängkammare samt bak- och bryggstuga.

Ladugården är troligen samtida med flyglarna men innehåller delar av en äldre timmerstomme. Byggnaden innehåller ladugård, lider och snickarverkstad med bevarade inredningar.

Varför är gården Granbo byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För gården Granbo handlar det framför allt om att:

  • Gården Granbo är till sin karaktär en särpräglad blandning av mindre jordbruk och borgerligt lantställe. 
  • Gården är i det närmaste komplett bevarad med bebyggelse, trädgårdsanläggning, gångar, gärdsgårdar och omgivande mark.
  • Sammantaget berättar detta mycket om liv och arbete på en gård i norra Uppland under det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet år 1900.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Nära Norrskedika gruva
Kommun: Östhammar
Socken: Börstil
Byggt: 1870
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 2000
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 852.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.