Blåbandslokalen i Söderby

Nykterhetsrörelsen upplevde i början av 1900-talet sin stora blomstringstid och ett stort antal föreningar växte upp över hela landet. De byggde även sina egna lokaler för att kunna användas under möten. Blåbandslokalen tillkom under denna tid.

Blåbandsrörelsen har sitt ursprung i 1800-talets USA och är en del av nykterhetsrörelsen.

Blåbandsrörelsens historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blåbandsföreningen i Söderby bildades år 1904. Efter bildandet tillsattes en byggnadskommitté för uppförandet av ett föreningshus. I början av år 1906 började bygget och lokalerna kunde tas i bruk i december samma år. Året efter byggdes uthus med stall, vedbod och dass.

Föreningshuset är byggt med timmerstomme på gråstensgrund. På västra gaveln finns en veranda som leder in till stora salen. På norra långsidan, nära nordöstra hörnet, finns en särskild köksentré som också leder till bostaden som finns en trappa upp.

Välbevarad interiör

Byggnaden har en välbevarad interiör. Väggarna är klädda med pärlspontpanel. Mitt på ena väggen står ett podium i trä. Fondväggen bakom podiet är till stora delar täckt av en målning som föreställer ett älvlandskap med texten ENIGHET GER STYRKA. Även bänkinredning är väl bevarad.

Varför är Blåbandslokalen i Söderby byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Blåbandslokalen i Söderby handlar det framför allt om att:

  • Blåbandshuset i Söderby med dess uthus är ett både invändigt och utvändigt väl bevarat exempel på en numera alltmer sparsamt representerad byggnadstyp.
  • Blåbandshuset minner om nykterhetsrörelsen breda framväxt i början av 1900-talet, och det är en god representant för de många ordenshus och föreningshus som uppfördes under dessa år i landet.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Söderby
Kommun: Östhammar
Socken: Börstil
Byggt: 1906
Ägare: Blåbandsföreningen i Söderby
Skyddsår: 2000
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1003.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.