Byggnadsminnen

I Uppsala län finns 69 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML).

Nedan finns byggnadsminnena listade kommunvis.

I Uppsala län finns även 19 statliga byggnadsminnen. Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för de statliga byggnadsminnena.

Kontakt