Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Byggnadsminnen

I Uppsala län finns 69 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML).

Nedan finns byggnadsminnena listade kommunvis.

  1. Ekolsunds slott Ekolsunds slott med anor från medeltiden har ägts av släkter som Blå, Oxenstierna och Tott. Under det sena 1700-talet var det ett av

  2. Ekolsunds värdshus Vid den gamla landsvägen mellan Enköping och Stockholm och nära Hjälstavikens sund ligger Ekolsunds värdshus. På 1700-talet kunde

  3. Gryta majorsboställe Gryta majorsboställe berättar historien om indelningsverket i Sverige. Soldattorp finns det gott om. Men att de större mer

  4. Grönsöö slott Grönsöö slott byggdes omkring 1610 av Gustav II Adolfs lärare, sedermera riksrådet Johan Skytte. Hela anläggningen med dess interiörer

  5. Härnevi kvarn Redan år 1481 omtalas en kvarn i Härnevi. Under 1600-talets slut fanns det sju kvarnar i Härnevi socknen, varav fyra låg i Stora Härnevi

  6. Kvekgården Kvekgården utgör en av länets bäst bevarade äldre gårdar som fortfarande ligger kvar på ursprunglig plats. Kvekgården var en del av radbyn

  7. Salnecke slott Salnecke slott ligger längs en mycket gammal vägsträckning med förhistoriska anor. Den första kända ägaren av Salnecke var lagman Karl

  8. Utö hus Utö hus är ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus. Byggnaden är en senmedeltida så kallad enkelhusborg, det vill säga en borg där den

  9. Veckholms gamla prästgård Veckholms gamla prästgård ligger ca två mil sydost om Enköping. Trakten är rik på kulturminnen med Veckholms medeltida kyrka

I Uppsala län finns även 19 statliga byggnadsminnen. Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för de statliga byggnadsminnena.

Nedan finns de statliga byggnadsminnena listade kommunvis. Länkarna för varje byggnadsminne leder till information i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000