Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Råd till dig som ska ut i naturen eller arrangerar friluftsaktiviteter under coronapandemin

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Det är lika viktigt att visa omtanke mot vår natur.

 • Det är hälsosamt att vara ute i naturen och röra på sig utomhus. Du behöver ofta inte bege dig långt, det finns ofta mycket natur att upptäcka nära där du bor. Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är! Utflyktstips finns till exempel på denna sida, på kommunernas webbplatser och hos Upplandsstiftelsen.
 • Mobilappen Naturkartan med guiden Uppsala läns natur hjälper dig att hitta och läsa mer om friluftsområden, naturreservat och leder i länet. I Naturkartan finns det vägbeskrivningar och en gps-funktion som hjälper dig att hitta rätt. Du ser också var du kan parkera, grilla och gå på toaletten. Appen laddar du ner gratis via AppStore eller GooglePlay. Du kan också besöka Naturkartan på webben Länk till annan webbplats.
 • Parkera på anvisade platser. Är det fullt - åk till ett annat ställe!
 • Håll hunden kopplad. Under 1 mars till 20 augusti ska du alltid ha den kopplad. I många naturreservat ska hunden vara kopplad hela året.
 • När du ska fika, grilla eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • Ta alltid med dig skräpet hem eller lägg det i en soptunna om det finns plats (är den full, lägg inte bredvid).
 • God handhygien är alltid viktigt. Ta med dig handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna på annat sätt.
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

 1. Alltid följa aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 2. Göra en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.
 3. Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
 4. Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
 5. Underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt. På MSB:s webbplats finns material såsom checklista, affischer och bordsryttare att skriva ut och använda fritt.
  Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig Länk till annan webbplats.

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information till olika verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta ut i naturen

Vill du upptäcka naturen i vårt vackra län men har svårt att hitta ut? Här finns det tips på massor av utflyktsmål och aktiviteter i det gröna! Använd någon av verktygen för att hitta en plats som passar dig, det finns något för alla. Bland mycket annat kan du hitta platser du kan åka buss till, fina ställen för picknick och grillning, rullbara leder, var du kan fiska eller när du kan delta i aktiviteter och trevlig samvaro tillsammans med andra.

Utflykt i skogen, Florarnas naturreservat.

Utflykt i skogen, Florarnas naturreservat

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Att övernatta gör det möjligt att njuta en längre tid i naturreservaten. Länsstyrelsen hyr ut flera boenden.

Naturkartan med friluftsguiden Uppsala läns natur är en digital besöksguide över naturreservat och andra friluftsområden, smultronställen och vandringsleder. Där kan du söka efter områden, badplatser och vandringsleder nära dig och se var det finns grillplatser, busshållplatser, parkeringsplatser och mycket annat. Naturkartan finns både på webben och som kostnadsfri app.

Naturkartan Uppsala läns natur på webben Länk till annan webbplats.

Utflyktsprogrammet bjuder på aktiviteter för stora och små i olika delar av länet. Välj bland vandringar, familjefester, fågel- och svamputflykter. Programmet ges ut varje vår och höst och samordnas av Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Senaste programmet hittar du bland våra publikationer. Sök på "utflyktsprogram".

Utflyktsprogrammet Länk till annan webbplats.

Foldern "Tillgängliga naturområden i Uppsala län" tipsar dig om härliga utflyktsmål för alla med hårdgjorda och rullbara stigar, tillgängliga grillplatser, badramper, gömslen, toaletter och mycket mera. Det finns förslag på fina platser att besöka i länets alla kommuner. Foldern är framtagen under 2019 av Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen i samarbete med länets kommuner. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha några exemplar i pappersform.

Tillgängliga naturområden Uppsala län Pdf, 3.8 MB.

Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Oavsett om du är sugen på att fiska gös i Mälaren, öring i någon av länets vackra skogssjöar, gädda och abborre längs kusten eller lax eller harr i Dalälven finns något för dig. I fiskeguiden hittar du många tips på både sjöar, vattendrag och kustvatten med goda chanser att få napp. Guiden hjälper dig också att hitta rätt bland regler och förordningar om när, var och hur du får fiska.

Fiskeguide Uppsala län 2019-2020

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Allemansrätten i korthet

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat:

 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark och på privata vägar. Öppnar du en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (med undantag för fridlysta växter).
 • Tälta något enstaka dygn. Vill du tälta längre ska du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed länets kust och i Mälaren. För att få lov att fiska i någon annan sjö eller vattendrag krävs ofta fiskekort. Mer om hur och var du kan fiska läser du i Fiskeguide för Uppsala län.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för information.

Du får aldrig:

 • Passera över eller plocka något från tomter, trädgårdar, planteringar eller åkrar.
 • Plocka fridlysta växter.
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, eller störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Arbete med att utveckla friluftslivet

Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att utveckla friluftslivet i länet med utgångspunkt i tio nationella mål.

Mål för friluftslivet

Kontakt