Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Följ vattennivån för Tämnaren

Bilden visar vattennivådata från Uppsala Vatten för de
automatiska mätarplatserna vid Annedal (blå) och Ubblixbo (röd), samt
flödesdata från de nedre delarna av Tämnarån vid SMHI:s mätstation i Näs
(lila). Dessutom visas länsstyrelsens avläsning vid Annedal (gröna punkter). 

Bilden visar vattennivådata från Uppsala Vatten för de automatiska mätarplatserna vid Annedal (blå) och Ubblixbo (röd), samt flödesdata från de nedre delarna av Tämnarån vid SMHI:s mätstation i Näs (lila). Dessutom visas länsstyrelsens avläsning vid Annedal (gröna punkter).

Sedan hösten 2023 är sjön Tämnaren översvämmad. Länsstyrelsens kontroller ger tillsammans med insamlad data från Uppsala Vatten och SMHI aktuell bild av vattenståndet vid sjön Tämnaren och flödet från Tämnarån.

Det är inget nytt med långvariga översvämningar av den grunda sjön, men den nu pågående är den mest omfattande på väldigt många år. Tillrinningsområdet uppströms Tämnaren är stort, Tämnarens omgivning är flackt landskap och utloppet från sjön är begränsat. En nederbördsrik höst, en snörik vinter samt en tidig avsmältning och mättade marker har haft stor betydelse för de höga flödena.

Sedan den 17 april har vattennivåer i Tämnaren sjunkit cirka 50 centimeter. Den senaste tidens soliga väder och höga temperaturer har gjort att vattennivåerna i sjön har sjunkit snabbare. Fortsatt utveckling är beroende på väder, men trenden är tydligt sjunkande, vilket är förväntat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss