Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Markering av gränser till nya naturreservat

Granskog med mossa och blåbärsris som brinner. Grå rök i bakgrunden.

Länsstyrelsen kommer under perioden 15 augusti-30 september 2023 att märka ut gränserna för fyra nybildade naturreservat.

I följande naturreservat kommer reservatsgränsen att markeras under hösten 2023:

  • Naturreservatet Dansarberg i Östhammars kommun,
  • Naturreservatet Odenslätt i Tierps kommun,
  • Naturreservatet Norrboda-Ugglan i Östhammars kommun och
  • Naturreservatet Nyborg i Uppsala kommun.

Arbetet innebär röjning av reservatens gränser samt att dessa markeras med symbolen för skyddad natur, snöflingan (se bild). Markeringarna sker dels med brickor på stolpar i gränsernas hörn och däremellan med målning på träd i gränslinjen.

Arbetet utförs av Fugelsta Skog & Natur AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss