Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planerad naturvårdsbränning i Florarna den 27 maj

Granskog med mossa och blåbärsris som brinner. Grå rök i bakgrunden.

I helgen planerar Länsstyrelsen att göra en naturvårdsbränning i naturreservatet Florarna.

Länsstyrelsen planerar att göra en naturvårdsbränning i naturreservatet Florarna på lördag den 27 maj 2023. Det innebär att det kan ryka en del och lukta brandrök i omgivningen. Bränningen kommer inte att ske i närheten av lederna i naturreservatet.

En naturvårdsbränning sker under kontrollerade former med utbildad personal. Vatten och släckutrustning finns på plats och brandförsvaret är informerade.

Bränningen sker inom ramen för projektet Life2Taiga, ett EU-finansierat projekt för att restaurera brandpräglade tallskogar i Sverige och Finland. Många djur, växter och svampar är beroende av att skogen brinner emellanåt. Naturvårdsbränning är därför en viktig del av naturreservatets skötsel.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss