Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Avverkningar i naturreservatet Bryggholmen

Stig i skogen som är markerad med orangea punkter. På stigen stigen ligger det många döda granar som gör det svårt att gå på stigen.

Länsstyrelsen har under hösten 2022 avverkat döda granar i planterade bestånd i naturreservatet Bryggholmen.

Granarna har dött till följd av granbarkborreangrepp och riskerade att falla över stigarna på Bryggholmen. Vid avverkningen har även områden med planterad tall och björk gallrats ur för att på sikt skapa mer variation både beträffande trädslag och ålder.

Avverkningarna har skett i enlighet med naturreservatets skötselplan där dessa planterade områden ska gallras för att skapa mer naturvärden, större variation och en strövvänligare skog.

Att hitta den rätta tiden för avverkning på en ö är svårt. På vintern kan det ligga is runt Bryggholmen och göra ön svår att nå, på sommaren häckar fåglarna. Vår och höst är det ofta blött i markerna. Tyvärr orsakade avverkningen i höstas körspår. Dessa kommer att läggas igen i samband med att virket ska tas ut från ön under våren 2023.

Det kan på grund av körspåren vara lerigt att vandra runt i reservatet nu under vintern-våren. Förhoppningsvis har åtgärden gjort naturreservatet lättare att besöka på sikt.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss