Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu fortsätter arbetet med att återskapa det gamla kulturlandskapet i Florarna

Kor som vilar bakom en gärdsgård

Länsstyrelsen sätter just nu upp nya stängsel i naturreservatet Florarna, Nuvarande stängsel kring Risön kommer att utvidgas österut och ett nytt skogsbete i anslutning till torpet i Västergärde ska också hägnas in.

Den inhägnade skogen är en så kallad kalkbarrskog, en ovanlig skogstyp rik på bland annat marksvampar och orkidéer. Dessa marksvampar gynnas av kornas tramp och bete som skapar små störningar i marken där svamparna kan konkurrera med gräs och växter.

Arbetet med att stängslingen är en fortsättning av det arbete som Länsstyrelsen påbörjade hösten 2021 med att återskapa det gamla kulturlandskapet vid Risön och Västergärde. Då skedde en luckhuggning av tidigare betad skog och granplanteringar på gamla åkermarker avverkades.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss