Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slåtter av rikkärr i naturreservat

Pistmaskin som slår ett rikkärr

Länsstyrelsen slår nu rikkärr i flera naturreservat. Slåttern sker med en ombyggd pistmaskin som har ett mycket lågt marktryck. Det slagna materialet samlas upp och forslas bort från kärren med samma maskin.

Slåttern gör så att kärren hålls öppna och inte växer igen. Uppsala län har jämförelsevis många och stora rikkärr. Det är en mycket artrik naturtyp med många ovanliga mossor, orkidéer, snäckor mm.Åtgärden sker med medel från den nationella våtmarkssatsningen. De naturreservat som kommer slås med pistmaskinen under hösten 2022 är Komossen, Mararna, Tångsåmurarna, Strönningsvik, Slada och Florarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000