Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veden slut vid Gammelåkojan i Florarna

Karta med pilar som visar var vedförråd finns.

Tillfälliga vedförråd längs Agnsjöleden

Veden är slut i förrådet vid Gammelåkojan och för närvarande går det inte att köra ut ved över myren. Länsstyrelsen har därför lagt upp vedförråd längs Agnsjöleden på två platser där ni får hämta och bära med er till stugan:

  1. ca 400 m öster om Stormon, där Agnsjöleden viker av söderut från Upplandsleden,
  2. vid den södra spetsen av Lilla Agnsjön.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000