• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röjning av sly på öar i naturreservatet Hjälstaviken

Utsikt över Hjälstaviken. Solen tittar fram över vintrigt landskap.

Länsstyrelsen kommer under januari 2022 att röja sly på öarna i Hjälstaviken. Röjningen kommer att ske med en pontongrävare som har ett fräsaggregat på en lång arm.

Öarna ute i Hjälstaviken har vuxit igen mer och mer med sly. Detta sly är väldigt svårt att komma åt då öarna inte lämpar sig att gå på, inte ens när sjön i övrigt har tjock is. Att öarna slyar igen är inte bra för våtmarksfåglarna, t ex änder och vadare, som häckar och rastar i Hjälstaviken. Dessa vill ha öppna vyer så de kan ha uppsikt på eventuella rovfåglar och andra faror som kan komma.

Pontongrävaren har även med sig en skopa för att kunna gräva upp rötterna på buskarna, så att inte slyet kommer tillbaka omedelbart.

Åtgärden finns med i reservatets skötselplan och finansieras inom ramen för regeringens våtmarkssatsning.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000