Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fräsning i naturreservatet Dammen

Ett bryn mot en gräsbevuxen våtmark

Länsstyrelsen kommer under januari 2022 att fräsa våtmarken i naturreservatet Dammen.

Åtgärden kommer att utföras med en ombyggd pistmaskin som har ett mycket lågt marktryck så att den inte ska orsaka skador på våtmarken. Syftet med åtgärden är att restaurera våtmarken genom att fräsa bort buskar och tuvor så att den i framtiden kan slås. Detta gynnar arter som änder och vadare som är gärna häckar och rastar i öppna våtmarksmiljöer.

Åtgärden finansieras inom regeringens våtmarkssatsning.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss