• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Helikopterinventering av granbarkborreangrepp

Tre personer står sida vid sida och tittar mot kameran. De står framför en röd-vit helikopter.  

Med hjälp av helikopter genomför Länsstyrelsen i Uppsala län just nu en inventering av granskog som angripits av granbarkborre.

Resultatet från inventeringen kommer sedan att bearbetas tillsammans med övrig information och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. I de fall åtgärder kan sättas in med stöd av naturreservatets föreskrifter, kan det till exempel bli aktuellt att barka nyangripna granar, lägga ut feromonbehandlat fångstvirke och sätta ut fällor.

Arbetet behöver genomföras just nu för att ge ett rättvisande resultat och inventeringsteamet iakttar största möjliga försiktighet för att minimera eventuell störning.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000