Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Helikopterinventering av granbarkborreangrepp

Tre personer står sida vid sida och tittar mot kameran. De står framför en röd-vit helikopter.  

Med hjälp av helikopter genomför Länsstyrelsen i Uppsala län just nu en inventering av granskog som angripits av granbarkborre.

Resultatet från inventeringen kommer sedan att bearbetas tillsammans med övrig information och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. I de fall åtgärder kan sättas in med stöd av naturreservatets föreskrifter, kan det till exempel bli aktuellt att barka nyangripna granar, lägga ut feromonbehandlat fångstvirke och sätta ut fällor.

Arbetet behöver genomföras just nu för att ge ett rättvisande resultat och inventeringsteamet iakttar största möjliga försiktighet för att minimera eventuell störning.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss