• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdshuggning för skogsbete på Alnön

Ena bilden visar en svartvit kviga som står framför två rödvitbrokiga kvigor ute på en öppen och frodigt grön gräsmark. I bakgrunden syns skogsbrynet. Andra bilden visar en glänta i skogen omgiven av gran och tall.

Betande kvigor och en glänta i skogen på Alnön.

Under hösten genomför länsstyrelsen en naturvårdshuggning på Alnön i Hovön-Alnöns naturreservat i nordöstra Uppland.

Åtgärden görs för att skogen ska återfå strukturer och typiska kännetecken för en betad kalkbarrskog. Även om kor fortfarande betar på Alnön så har delar av skogen och brynen börjat att växa igen i samband med att jordbruket upphörde på Alnön. Därför kommer Länsstyrelsen nu med hjälp av skogsmaskiner att plock- och luckhugga i spridda delar av ön för att skapa skogsområden som är glesare och öppnare. Bryn mot åkerkanter kommer också att huggas ur och öppnas upp.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000