Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fångstvirke och fällor mot granbarkborre

Under våren har Länsstyrelsen arbetat med förberedelser inför en ny svärmning av granbarkborre.

Nu har säsongen för granbarkborrar dragit igång och Länsstyrelsen har som ett led i vårt arbete att begränsa spridning från den skyddade naturen lagt ut feromonbehandlat fångstvirke i eller i direkt anslutning till sex naturreservat: Stora Branden, Myrkarby, Styggkärret, Storskogen, Edshammarskogen och Halmdal. Fällor för fångst av den åttatandade granbarkborren finns i eller intill naturreservaten Rävkilarna och Havsvik samt på en fastighet som Naturvårdsverket äger som ligger i Vadsäter sydost om naturreservatet Bolstan-Vad.

Från fällorna i Havsvik (ligger på Raggarön i Östhammars kommun) rapporterades igår (16 juni) att våra medhjälpare från Raggarö Hembygdsförening mätt upp sammanlagt 13,6 dl granbarkborrar vilket motsvarar 54400 granbarkborrar som fångats in hittills under säsongen.

Här är en överblick över granbarkborreproblematiken i länets skyddade natur:

  • 18 % av den granskog som kan angripas är redan död. (I 141 inventerade naturreservat och blivande reservat finns 9527 ha granskog som är begärlig för grnabarkborre av denna är 1690 ha död.)
  • 55 % av de naturreservat som har gran har också angrepp som är större än 10 granar på samma plats. (Av 141 objekt har 77 st angrepp av granbarkborre.)
  • I sju naturreservat är angreppen så stora att det är rimligt att anta att all äldre gran kommer att dö. Detta gäller Fiby urskog, Focksta, Risboskogen, Valkrör, Stora Branden, Storskogen och Edshammarskogen.

Sammanställningen gäller enbart Uppsala län och innefattar inte årets angrepp. Siffrorna grundar sig på inventeringar från helikopter 2019 och 2020 samt från nationella marktäckedata för granskog, barrblandskog och lövblandad barrskog.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss