• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt avlopp vid Västergärde i Florarnas naturreservat

En grävd grop omgärdad av störar och blå band, bredvid en röd liten timrad byggnad med rött tegeltak

Under hösten 2020 pågår arbete bakom förrådsbyggnaden vid Västergärde för att förbättra reningen av avloppsvattnet från stugan.

I ett första skede kommer provgropar att grävas till ett djup av två meter för att kontrollera jordmån och avstånd till grundvatten. Provgroparna grävs under augusti månad och kommer att stå öppna i cirka en veckas tid. För er säkerhet är provgroparna avskärmade med pålar och band och vi ber er att inte gå för nära groparna då det kan finnas risk att falla i.

Baserat på utfallet av provgroparna kommer Länsstyrelsen senare under hösten att anlägga en infiltrationsbädd eller markbädd bakom förrådet. Detta innebär att tung trafik kommer köra på vägen mellan Risön och Västergärde och att delar av området runt torpet kan komma att spärras av.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000