Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fångstvirke ska minska förekomsten av granbarkborrar i naturreservaten

Efter den torra och varma sommaren 2018 har antalet granar som årligen dödas av granbarkborre mångdubblats. Detta kan ses i hela södra Sverige, men allvarligast drabbat är östra Götaland och Svealand. Situationen är värst där gran växer på mark som egentligen är bättre anpassad för andra trädslag. Just nu arbetar länsstyrelsen med att lägga ut fångstvirke för granbarkborrarna.

Länsstyrelsen Uppsala län arbetar aktivt för att minska förekomsten av granbarkborre i och runt omkring de statligt bildade naturreservat som länsstyrelsen förvaltar.

Ett sätt att minska förekomsten av granbarkborre är att använda fångstvirke, det vill säga att lägga ut färska granstockar dit man lockar granbarkborrar med hjälp av feromon. Feromonet är framställt på syntetisk väg, men är samma substans som barkborrarna själva använder för att locka artfränder med.

I dagarna körs 600 granstockar ut till sex olika naturreservat runt om i Uppsala län. När granbarkborrarna har angripit granstockarna och lagt ägg under barken körs stockarna iväg till industri och barkas så att granbarkborrarna dör.

De naturreservat som i år är aktuella för fångstvirke har valts ut genom:

  • Helikopterinventering av granbarkborreangrepp i samtliga statligt bildade naturreservat samt ett antal naturreservat som håller på att bildas.
  • Systematisk genomgång av skötselplaner och beslut för samtliga naturreservat som länsstyrelsen förvaltar.
  • GIS-analys av granbestånd i och utanför naturreservat. Analysen bygger på antagandet att sambandet mellan nya granbarkborreangrepp och stora angrepp från fjolåret minskar med avståndet, och när avståndet är längre än 300 m kan man inte längre se ett samband mellan angreppen.

Placering av fångstvirke kräver lämplig öppen plats, helst ett nyupptaget hygge, som kan nås från väg som är farbar med lastbil.

Efter övervägande av samtliga ovanstående kriterier är följande reservat aktuella: Storskogen i Storvreta, Edshammarskogen i Vattholma, Styggkärret i Jumkil, Fiby urskog i Vänge, Lohusmyr i Mehedeby och Myrkarby i Vittinge.


Länsstyrelsens arbete med angrepp av granbarkborrar i naturreservat

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss