Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slut på ved i Florarna

Nästan tomt vedförråd.

Nästan tomt vedförråd vid Mixanstugan. Foto: privat

Vid flera av rastplatserna i Florarnas naturreservat är veden nu slut.

På grund av den milda vintern har Länsstyrelsen inte kunnat fylla på med ved. Normalt gör våra naturbevakare detta under vintern med skoter och släde för att minimera markskador på myrarna. Ved kommer att flygas under vecka 14.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000