Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Två bilder. Till vänster flera skidåkare på led över myr. Till höger närbild på en knopp med rimfrost.
  Naturreservat

  Florarna

  Upplands största myrområde med omgivande skogar. Möjlighet att uppleva vildmarkskänsla.

  Uppsala, Tierp, Östhammar, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rast-/övernattningsstuga, rastplats, stig, torrdass, tältplats, vandringsled
 • Naturreservat

  Fullerö backar

  Betade marker vid Fyrisån. Backsippor och järnåldersgravar.

  Uppsala, Uppsala, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, stig
 • två bilder: 1. skidåkare och stigvisare i en snöig skog. 2. I förgrunden en trägärdesgård, en öppen mark täckt med snö och i bakgrunden ett skogsbryn.
  Naturreservat

  Idön

  Kulturlandskap i skärgården. Öppna hagar, skogsbeten och naturskog. Stigrikt.

  Uppsala, Östhammar, kust och hav, skogsmark, fiske, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, stig, torrdass

Tillgängliga

 • Två bilder: 1. spegelblank vik vid snötäckt strand. 2. ryl, en mörkgrön växt med läderartade blad bland renlav.
  Naturreservat

  Billudden

  Här försvinner Uppsalaåsen ner i havet. Vidsträckta stränder, kalkbarrskog och havtornssnår.

  Gävleborg, Uppsala, Älvkarleby, kust och hav, skogsmark, slåtteräng, våtmark, bad/badplats, eldplats, fiske, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, servering, stig, tillgänglighet, toalett, torrdass, tältplats
 • Naturreservat

  Aspnäs

  Grund slättsjö med rikt fågelliv, strandängar och hagar i kulturhistorisk miljö

  Uppsala, Heby, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, eldplats, fiske, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig, tillgänglighet, toalett, torrdass
 • Två bilder: 1. utsikt över sjö med öar. Solen strilar genom moln på ett vintrigt landskap. 2. en bred spång leder genom vass i dimma.
  Naturreservat

  Hjälstaviken

  Fågelsjö i slottsmiljö. Spänger och gångvägar ut till fågeltorn och gömsle har hög tillgänglighet.

  Uppsala, Enköping, Håbo, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration
Två bilder. Till vänster en lång spång över myr med rimfrost. Till höger en röd stuga. Framför stugan står flera stigvisare i trä.

Hyra boende i naturreservat

Länsstyrelsen hyr ut boenden i naturreservatet Florarna. Här finns lägergården Risön och torpet Västergärde som allmänheten kan hyra.

Boende i Florarnas naturreservat

Nyheter

Kalender

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss