Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Två bilder. Till vänster en lång spång över myr med rimfrost. Till höger en röd stuga. Framför stugan står flera stigvisare i trä.
  Naturreservat

  Florarna

  Upplands största myrområde med omgivande skogar. Möjlighet att uppleva vildmarkskänsla.

  Uppsala, Tierp, Östhammar, sjö och vattendrag, skogsmark, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rast-/övernattningsstuga, rastplats, stig, torrdass, tältplats, vandringsled
 • Naturreservat

  Fullerö backar

  Betade marker vid Fyrisån. Backsippor och järnåldersgravar.

  Uppsala, Uppsala, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, stig
 • Naturreservat

  Idön

  Kulturlandskap i skärgården. Öppna hagar, skogsbeten och naturskog. Stigrikt.

  Uppsala, Östhammar, kust och hav, skogsmark, fiske, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, stig, torrdass

Tillgängliga

 • Naturreservat

  Billudden

  Här försvinner Uppsalaåsen ner i havet. Vidsträckta stränder, kalkbarrskog och havtornssnår.

  Gävleborg, Uppsala, Älvkarleby, kust och hav, skogsmark, slåtteräng, våtmark, bad/badplats, eldplats, fiske, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rastplats, servering, stig, tillgänglighet, toalett, torrdass, tältplats
 • Naturreservat

  Hjälstaviken

  Fågelsjö i slottsmiljö. Spänger och gångvägar ut till fågeltorn och gömsle har hög tillgänglighet.

  Uppsala, Enköping, Håbo, våtmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration
Två bilder. Till vänster en lång spång över myr med rimfrost. Till höger en röd stuga. Framför stugan står flera stigvisare i trä.

Hyra boende i naturreservat

Länsstyrelsen hyr ut boenden i naturreservatet Florarna. Här finns lägergården Risön och torpet Västergärde som allmänheten kan hyra.

Boende i Florarnas naturreservat

Nyheter

 • Skräntärneungar Foto: Ingrid Wänstrand. Bilden är beskuren.

  Nya fågel- och sälskyddsområden i länets skärgård

  Tillträdesförbud under störningskänsliga perioder gäller nu i 32 djurskyddsområden i Uppsala län. Syftet med djurskyddsområdena är att upprätthålla och stärka livskraftiga populationer av häckande fåglar och gråsäl i Uppsala läns skärgård.

 • En vintrig och översvämmad rastplats där grillar, sittplatser med mera står under vatten och delvis har välts.

  Rastplats i Aspnäs naturreservat avstängd

  Rastplatsen på Gåsholmen i Heby kommun har skadats allvarligt av det höga vattenståndet i Tämnaren. Både rastplatsen och vägen som leder till den är avstängda.

 • ad avAnja RautenbergBildbeskrivningEn person ligger på marken i naturen och läser Utflyktsprogrammet 2024.

  Kom ut i naturen via Utflyktsprogrammet 2024

  Vad sägs om gryningsvandring med fotografering vid Gimodammen, eller huggormshäng vid Hammarskog? Ta hjälp av Utflyktsprogrammet 2024 för att komma ut mer i naturen. I Utflyktsprogrammet samlar vi över 90 aktiviteter som sker ute i länet, från april till december.

Kalender

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss