Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur. Välkommen att leta efter din favoritplats!

Du hittar alla natur- och kulturreservat i Uppsala län via sökfunktionen på sidan Besök och upptäck

Du måste skriva din länk med http:// eller https:// för att denna modul ska fungera.

Stor risk för brand

På grund av den extremt höga brandrisken avråder Länsstyrelsen starkt från grillning vid iordningställda eldstäder i naturreservat och friluftsområden. Kom ihåg att det alltid är du som gör upp en eld, som är ansvarig för säkerheten – även vid användning av iordningställda eldstäder.