Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 14 dec 2022 Klocka som ikon 09.00 - 11.30
  Fördjupningsseminarium om NPF och beroende I oktober lanserade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Mot bakgrund av detta erbjuder FoU Socialtjänst med samverkansparter nu ett digitalt fördjupningssemina...

  Anmäl dig här – senast 12 december

 • 14 dec 2022 Klocka som ikon 12.00 - 13.00
  Lunchseminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare Välkommen till ett seminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare, med särskilt fokus på Kriminalvårdens regeringsuppdrag att utreda hur Predov kan spridas till socialtjänst och region.

  Anmäl dig här – senast 9 december

 • 15 dec 2022 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Energibesparings­åtgärder i offentlig verksamhet Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Energimyndigheten ett informationstillfälle om energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhets kontorslokaler.

  Anmäl dig här – senast 12 december

 • 16 dec 2022 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Energibesparingsåtgärder i kommunala och regionala offentliga lokaler Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Energimyndigheten ett informationstillfälle om energibesparingsåtgärder i kommunala och regionala offentliga lokaler.

  Anmäl dig här – senast 12 december

Miljö och vatten

Smart förnybart

En webbaserad kunskapsbank för smarta lokala energisystem har tagits fram i projektet Smart förnybart. I den finns exempel på hur ny teknik gör att mer el från sol och vind kan få plats i elnäten.

Samhälle

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi redovisar hur det svenska samhället påverkas.

Om oss

Räcker elnätets kapacitet till i Uppsala län?

Samverkansgruppen #uppsalaeffekten bjuder in länets aktörer till fortsatt kunskapsutbyte om vad som händer gällande elnätet samt framtida utmaningar.

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp på blå skum bakgrund. I stora vita bokstäver står det SKÄRPT LÄGE. 

Samhälle

Lyssna på "Skärpt läge"

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar.

Om oss

Nu pågår älgjakten

I Uppsala län började älgjakten den 8 oktober 2022 och slutar den 31 januari 2023 inom älgskötselområden och licensområden. Älgjakten inom oregistrerade områden var den 8 oktober till den 12 oktober.

Om oss

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har lämnats till regeringen

Läs Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport ”Lokal och regional klimatomställning – underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 2023”.

NYHETER

 • 2022-12-07

  Åtgärder mot granbarkborre skyddar natur och gör reservaten säkrare att besöka

  Sedan den torra och varma sommaren 2018 har angreppen från granbarkborre i södra Sverige varit mycket stora och det gäller...
 • 2022-12-05

  Länsledningen träffar alla nya kommunledningar

  Landshövding Göran Enander och länsråd Cecilia Magnusson kommer att träffa alla nya kommunledningar i länets åtta kommuner...
 • 2022-12-01

  Kartläggning visar: Brister i tillgången till kontanter

  Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar över disk och möjligheten för föreningar och företag att lämna ifrån sig...