Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ad avAnja RautenbergBildbeskrivningEn person ligger på marken i naturen och läser Utflyktsprogrammet 2024.

Använd utflyktsprogrammet för att komma ut i naturen!

Ta hjälp av Utflyktsprogrammet 2024 för att komma ut mer i naturen. I Utflyktsprogrammet samlar vi över 90 aktiviteter som sker ute i länet.

KALENDER

 • 21 maj 2024 Klocka som ikon 14.00 - 15.30
  Observationer och erfarenheter från evakueringen av Grindavik Island är hårt drabbat av vulkanutbrott. I samband med den senaste så evakuerades invånarna i Grindavik. I en digital föreläsning delar Sveriges ambassadör Pär Ahlberger med sig av sina observationer ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 maj 2024 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Kunskapsdag: Bli vass på kommunikation och nå fler Länsstyrelsen och Region Uppsala i nära samverkan med Polismyndigheten bjuder in till en gemensam dag om: Kan vi genom bättre kommunikation och rätt kanaler nå fler och påverka beteenden i befolkninge...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 maj 2024 Klocka som ikon 17.00 - 19.30
  Fältvandring - Åtgärder för biologisk mångfald Vi besöker lantbrukare i området mellan Sparrsätra och Tillinge (nordväst om Enköping). Där får vi se och diskutera åtgärder för att gynna pollinerare och fåglar. Kanske får vi höra eller se den hotad...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 maj 2024 Klocka som ikon 09.00 - 10.30
  Digital informations- och inspirationsträff inför En vecka fri från våld Länsstyrelsen bjuder in till en digital träff för verksamheter i Uppsala län inför En vecka fri från våld som äger rum vecka 47, den 18-24 november 2024.Vill du veta mer om veckan, har tankar och idée...

  Anmäl dig här – senast 21 maj

Samhälle

Beställ en varningsmottagare

Du som bor eller har verksamhet nära Forsmarks kärnkraftverk och inte hann hämta ut din varnings-mottagare kan nu beställa en.

Natur och landsbygd

Betesförmedling

Betesförmedlingen sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur. Anmäl vad du behöver via våra formulär.

Samhälle

Ska ni gifta er borgerligt snart?

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Faggor Sverige-Nato

Samhälle

Lär dig mer om Nato

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet. Att Sverige är medlem i försvarsalliansen Nato innebär andra förutsättningar och riktlinjer än tidigare för den civila beredskapen.

Trafikföreskrifter

Samhälle

Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Hund som ligger på golvet med huvudet framåt.

Djur

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Uppsala län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post.

NYHETER

 • En grupp av människor har möte vid ett rektangulärt bord, vi kortändan av bordet syns en bildskärm. 
  2024-05-20

  Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

  Den 13 maj samlades Rådet för skydd av kulturarv för första gången. Rådet består av högsta ledningen för myndigheter inom kulturarvssektorn, företrädare för museer, länsstyrelser och Svenska kyrkan. Uppdraget är att bidra till en effektiv beredskapsplanering inom kulturarvsområdet.
 • 2024-05-16

  Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

  I veckan träffades Sveriges landshövdingar på Gotland för att fortsätta arbetet med att samordna landets civila beredskap.
 • 2024-05-15

  Nya fågel- och sälskyddsområden i länets skärgård

  Tillträdesförbud under störningskänsliga perioder gäller nu i 32 djurskyddsområden i Uppsala län. Syftet med djurskyddsomr...
 • 2024-05-08

  Samverkan kring höga vattennivåer runt Tämnaren

  Sedan hösten 2023 är sjön Tämnaren översvämmad. Det är inget nytt med långvariga översvämningar av Tämnaren, men den nu på...

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss