Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krisberedskapsveckan

Den 26 september till 2 oktober är det Krisberedskapsveckan. Det är en årlig nationell kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig, och årets tema är mat. Många kommuner, organisationer och företag ordnar aktiviteter under veckan för att öka krismedvetenheten och den egna beredskapen.

KALENDER

Om oss

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har lämnats till regeringen

Läs Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport ”Lokal och regional klimatomställning – underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 2023”.

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp på blå skum bakgrund. I stora vita bokstäver står det SKÄRPT LÄGE. 

Samhälle

Lyssna på "Skärpt läge"

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar.

Bo och leva

Rättssäkert och robust valsystem – valet 2022

Resultatet av rösträkningen i varje vallokal ger ett preliminärt resultat. Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen, därefter kan valresultatet fastställas.

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Samhälle

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi redovisar hur det svenska samhället påverkas.

Bo och leva

Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.

NYHETER

  • 2022-09-27

    Höstutflykt med landshövdingen i naturreservatet Bolstan-Vad

    Onsdagen den 28 september besöker landshövding Göran Enander naturreservatet Bolstan-Vad i Tierps kommun. Det blir en höstpromenad i skogen i reservatet vilken är ett fint exempel på en så kallad kalkbarrskog, en artrik skogstyp som är ovanlig i Sverige men vanligare i Norduppland.