• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurungar i naturen

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får din hund inte springa lös i naturen eftersom många vilda djur har ungar under den perioden. Du ska då hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad. Om du hittar en djurunge är det bäst att låta ungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.

KALENDER

 • 15 jun 2023 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Att motverka otrygghet och brott i skolan - en utbildning om framgångsrikt föreb... Hälften av landets ungdomar har det senaste året utsatts för något brott och de flesta sker i skolmiljön. Att bli retad, tafsad, knuffad eller slagen är vardag i dagens skolor. Att elever och lärare f...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 jun 2023 Klocka som ikon 10.00 - 14.00
  Landskapsvandring vid Hjälstaviken Välkommen på en vandring vid Hjälstaviken med fokus på det biologiska kulturarvet. Vi kommer att samtala om biologisk mångfald, kulturhistoria samt skötsel av marker för att bevara och gynna dessa vär...

  Anmäl dig här – senast 12 juni

 • 19 jun 2023 Klocka som ikon 16.00 - 18.00
  Intresserad av våtmark eller bevattningsdamm? Studiebesök vid Vansjö, Heby måndagen den 19 juni kl 16-18. Vi besöker Tega gård och Louise Gårdenborg, som anlagt en våtmark för att hålla kvar vatten i landskapet och minska växtnäringsförlusterna.

  Anmäl dig här – senast 15 juni

 • 20 jun 2023 Klocka som ikon 08.00 - 17.00
  Studieresa med buss till Torsåkers kött Välkommen att följa med på studieresa med buss till Torsåkers kött i Gästrikland. Med hjälp av en dikobesättning av rödkullor betar Torsåkers kött strandbeten och andra betesmarker på egen mark och ru...

  Anmäl dig här – senast 13 juni

Din eld – ditt ansvar

När det blir varmt utan regn ökar risken för gräs- och skogsbränder. Varje år får räddningstjänsten rycka ut och släcka bränder som orsakats av ovarsamhet eller ren okunskap.

Forsmarks kärnkraftverk, bild Vattenfall.

Om oss

Länsstyrelsen leder kärnkraftsövning 7 – 9 juni

Under tre dagar samlas ett sjuttiotal experter och personal från myndigheter och frivilligorganisationer för att öva hantering och konsekvenser av en olycka på Forsmarks kärnkraftverk.

Bo och leva

Ska ni gifta er borgerligt snart?

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Om oss

Länstyrelsens karttjänster

I vårt webbGIS hittar du bland annat information om riksintressen, skyddad natur, kulturmiljöer och andra underlag för mark- och vattenanvändning.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Det finns ett antal investeringsstöd att söka.

Djur

Om rovdjursangrepp

Om du misstänker att du drabbats av ett rovdjursangrepp, kontakta Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-223 32 24. 

NYHETER

 • 2023-06-05

  Länsstyrelsen leder kärnkraftsövning 7 – 9 juni

  Under tre dagar samlas ett sjuttiotal experter och personal från myndigheter och frivilligorganisationer för att öva hante...
 • 2023-06-02

  Havsplanerna ändras för att bidra till ökad energiproduktion

  Sveriges havsplaner ska ändras. Syftet är att möta behovet av ökad elproduktion genom att skapa förutsättningar för mer en...
 • 2023-05-30

  Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati” om hur landets kulturmiljöarbete ...