Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

Miljö och vatten

Smart förnybart

En webbaserad kunskapsbank för smarta lokala energisystem har tagits fram i projektet Smart förnybart. I den finns exempel på hur ny teknik gör att mer el från sol och vind kan få plats i elnäten.

Om oss

Larmprov måndag den 5 december

Till dig som bor eller bedriver verksamhet i den inre beredskapszonen, nära Forsmarks kärnkraftverk – prov av larmmottagare sker måndagen den 5 december 2022 kl. 19.00.

Om oss

Räcker elnätets kapacitet till i Uppsala län?

Samverkansgruppen #uppsalaeffekten bjuder in länets aktörer till fortsatt kunskapsutbyte om vad som händer gällande elnätet samt framtida utmaningar.

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp på blå skum bakgrund. I stora vita bokstäver står det SKÄRPT LÄGE. 

Samhälle

Lyssna på "Skärpt läge"

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar.

Om oss

Nu pågår älgjakten

I Uppsala län började älgjakten den 8 oktober 2022 och slutar den 31 januari 2023 inom älgskötselområden och licensområden. Älgjakten inom oregistrerade områden var den 8 oktober till den 12 oktober.

Om oss

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har lämnats till regeringen

Läs Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport ”Lokal och regional klimatomställning – underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 2023”.

NYHETER

 • 2022-12-05

  Länsledningen träffar alla nya kommunledningar

  Landshövding Göran Enander och länsråd Cecilia Magnusson kommer att träffa alla nya kommunledningar i länets åtta kommuner. Besöken genomförs för att diskutera prioriteringar och planer för mandatperioden med ambitionen att fortsätta den goda samverkan med länets kommuner.
 • 2022-12-01

  Kartläggning visar: Brister i tillgången till kontanter

  Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar över disk och möjligheten för föreningar och företag att lämna ifrån sig...
 • 2022-11-28

  Landshövdingen inviger ett nytt tillgängligt utflyktsmål

  På tisdagen den 29 november inviger landshövding Göran Enander ett nytt utflyktsmål på Gåsholmen i Aspnäs naturreservat. L...
 • 2022-11-25

  Aktörer lovar genomföra åtgärder för länets miljö

  För att nå de nationella miljömålen och förbättra miljötillståndet i länet måste ambitionsnivån höjas och takten i åtgärds...