Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ad avAnja RautenbergBildbeskrivningEn person ligger på marken i naturen och läser Utflyktsprogrammet 2024.

Använd utflyktsprogrammet för att komma ut i naturen!

Ta hjälp av Utflyktsprogrammet 2024 för att komma ut mer i naturen. I Utflyktsprogrammet samlar vi över 90 aktiviteter som sker ute i länet.

KALENDER

 • 18 apr 2024 Klocka som ikon 09.30 - 15.00
  Workshop om livsmedelsplanering i en ny tid Livsmedelsfrågor har fått förnyad aktualitet, inte minst på den lokala och regionala nivån. Det handlar om att kunna hantera plötsliga kriser såväl som frågor kring samhällsplanering, miljö och folkhä...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 18 apr 2024 Klocka som ikon 14.45 - 16.00
  Vill du restaurera din betesmark eller få skötseltips? (18 april) Var med på en digital gruppträff om restaurering och skötsel av igenvuxen betesmark.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 23 apr 2024 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Övningsplanering Inför kärnkraftsövning Havsörn 2025 (KKÖ25) genomför Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med MSB en kompetenshöjande aktivitet för lokala övningsledare (LÖL).

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 apr 2024 Klocka som ikon 08.30 - 16.30
  Fältkurs i habitatklassificering Den 25 april är du välkommen till Värmland för en fältkurs i habitatklassificering inför åtgärder som gynnar vitryggig hackspett och andra lövskogsarter.

  Anmälningsdatum är passerat

Samhälle

Beställ en varningsmottagare

Du som bor eller har verksamhet nära Forsmarks kärnkraftverk och inte hann hämta ut din varnings-mottagare kan nu beställa en.

Natur och landsbygd

Betesförmedling

Betesförmedlingen sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur. Anmäl vad du behöver via våra formulär.

Samhälle

Ska ni gifta er borgerligt snart?

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Faggor Sverige-Nato

Samhälle

Lär dig mer om Nato

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet. Att Sverige är medlem i försvarsalliansen Nato innebär andra förutsättningar och riktlinjer än tidigare för den civila beredskapen.

Trafikföreskrifter

Samhälle

Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Hund som ligger på golvet med huvudet framåt.

Djur

Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Uppsala län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post.

NYHETER

 • Landshövdingen lanserar jämställdhetsstrategin
  2024-04-12

  Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

  Fredag 12 april lanserade länsstyrelsen ”Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län 2024-2030”. Det innehåller identifierade utmaningar och områden i länet inom jämställdhet och jämlikhet med behov av samverkan framåt.
 • 2024-04-11

  Varningsmottagare utdelade runt Forsmarks kärnkraftverk

  Utdelningen av varningsmottagare i området närmast Forsmarks kärnkraftverk är nu klar. Om du fortfarande saknar en varning...
 • 2024-04-04

  Kom ut i naturen via Utflyktsprogrammet 2024

  Vad sägs om gryningsvandring med fotografering vid Gimodammen, eller huggormshäng vid Hammarskog? Ta hjälp av Utflyktsprog...
 • 2024-03-08

  Det civila försvaret – en viktig del av Nato

  Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila förs...

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss