Sökresultat

 1. Stora Envättern

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Envättern

  Stora Envättern Stora Envätterns naturreservat i Stockholms län. Möt vacker gammelskog som i sagans värld. Under ytan i Stora Envättern ligger gäddan på lur och kanske får du se den - siktdjupet

  Senast ändrad: 2021-08-09

 2. Stora Nassa

  Tjänster / Publikationer / Stora Nassa

  Stora Nassa Stora Nassa skärgård, eller Storskärgården som den också kallas, brukar sägas ha lika många öar som året har dagar, alltså 365 stycken. Stora Nassa är en starkt kuperad ytterskärgård

  Senast ändrad: 2019-06-04

 3. Stora Alsjön

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Alsjön

  Stora Alsjön Stora Alsjöns naturreservat i Stockholms län. Ge dig ut på en härlig promenad i skogen förbi en sjö med vackra näckrosor. Ta med en picknick och njut av utsikten från klipporna

  Senast ändrad: 2021-08-09

 4. Stora Nassa

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Nassa

  Stora Nassa Stora Nassa naturreservat i Stockholms län. Vandra på lummiga öar eller tassa med nakna fötter över kala skär. Stora Nassas naturreservat är ett marint naturreservat och består

  Senast ändrad: 2021-05-03

 5. Stora Sunnkobben

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Sunnkobben

  Stora Sunnkobben Stora Sunnkobbens naturreservat i Norrtälje ytterskärgård är ett litet reservat med två i det närmsta kala öar, Skottkobben och den nordöstra delen av Stora Sunnkobben. Stormskadad

  Senast ändrad: 2021-12-07

 6. Stora träsket

  Besöksmål / Naturreservat / Stora träsket

  Stora träsket Stora Träskets naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns sjön Stora Träsket med omgivande naturskog. Naturskogar och sjö Skogssjön Stora Träsket ligger i ett större

  Senast ändrad: 2021-05-03

 7. Stora Uringe

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Uringe

  Stora Uringe Området består av skogsmark med huvudsakligen gammal barrskog med inslag av lövträd. Bergvägg och skog Skogen i naturreservatets norra del växer i en nordvänd brant som övergår

  Senast ändrad: 2021-07-06

 8. Stora Vindåsen

  Besöksmål / Naturreservat / Stora Vindåsen

  Stora Vindåsen Öns västra strand är mycket hög och brant och ger ett dramatiskt intryck. Den östra stranden är låg och nästan helt täckt av block utom på några ställen där klipphällar går

  Senast ändrad: 2021-05-03

 9. Stora rovdjur

  Djur / Jakt och vilt / Stora rovdjur

  Stora rovdjur Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur. I Sverige räknas björn

  Senast ändrad: 2021-12-16

 10. Stora Vika - cementfabriken

  Tjänster / Publikationer / Stora Vika – cementfabriken

  Stora Vika - cementfabriken Länsstyrelsen i Stockholms har låtit göra göra en dokumentation av fabriken och den tekniska processen. Syftet var att ge en bild av hur anläggningen fungerade

  Senast ändrad: 2020-06-25