Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sökresultat

 1. 01FS 2002 480 Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Gustaf Adolfs väg i Norrtälje före infart på väg 76, Norrtälje kommun.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2002 480 Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Gustaf Adolfs väg i Norrtälje före infart på väg 76, Norrtälje kommun.pdf

  om stopplikt på Gustaf Adolfs väg i Norrtälje före infart på väg 76, Norrtälje kommun; Utkom från trycket den 3 juli 2002 beslutade den 27 maj 2002 (dnr 1231-2001-54460). Länsstyrelsen i Stockholms län

  Senast ändrad: 2018-10-31

 2. Hållbarhetsforum: Fossilfri skärgårdstrafik

  Om oss / Kalender / Hållbarhetsforum: Fossilfri skärgårdstrafik

  övergripande projekt kring utveckling av regionala ekosystembaserade förvaltningsmodeller för att uppnå det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Kontakt Gustaf Almqvist

  Senast ändrad: 2022-12-19

 3. Minken, dess ekologi, påverkan och framtid

  Om oss / Kalender / Minken, dess ekologi, påverkan och framtid

  Organisation * (obligatorisk) Funktion/titel * (obligatorisk) Meddelande till arrangören Så hanterar vi dina personuppgifter Kontakt Gustaf Almqvist Handläggare E-post till Gustaf Almqvist Telefon 010-2231749

  Senast ändrad: 2023-01-24

 4. Länsstyrelsens historia

  Om oss / Om Länsstyrelsen Stockholm / Länsstyrelsens historia

  Per Alfred 1920 Ekelund, Daniel 1919-1920 Sahlin, Mauritz 1908-1919 Isberg, Paul Gustaf 1896-1908 Groll, Lennart 1896 Themptander, Robert 1888-1896 Stråle af Ekna, Wilhelm 1867-1888 Liljencrantz, Gustaf

  Senast ändrad: 2021-05-06

 5. 01FS 2000 096 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för kvarteret Karlberga m.m., Södertälje kommun.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2000 096 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för kvarteret Karlberga m.m., Södertälje kommun.pdf

  från antagande omfattas inte av detta beslut. Områdenas omfattning och läge framgår av en till beslutet hörande karta som förvaras på Länsstyrelsens planenhet. CARL-GUSTAF HAGANDER Carin Wanbo Planenheten

  Senast ändrad: 2018-11-07

 6. 01FS 1999 295 Länsstyrelsens tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd för område inom detaljplan för Göholmen, fastigheten Färentuna Prästgård 1 16, Ekerö kommun.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 1999 295 Länsstyrelsens tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd för område inom detaljplan för Göholmen, fastigheten Färentuna Prästgård 1 16, Ekerö kommun.pdf

  Område som undantas från antagande omfattas inte av detta beslut. Områdenas omfattning och läge framgår av en till beslutet hörande karta, som förvaras på Länsstyrelsens planenhet. CARL-GUSTAF HAGANDER

  Senast ändrad: 2018-11-08

 7. 01FS 2003 021 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sjövreten i Uttringe, Salems kommun, fastställd 17 juni 1999.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2003 021 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sjövreten i Uttringe, Salems kommun, fastställd 17 juni 1999.pdf

  GUSTAF HAGANDER Carin Ancker Planenheten

  Senast ändrad: 2018-10-24

 8. 01FS 2003 079 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Uttringe Hage i Uttringe, Salems kommun, antagen år 1998 och laga kraft år 2000.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2003 079 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Uttringe Hage i Uttringe, Salems kommun, antagen år 1998 och laga kraft år 2000.pdf

  GUSTAF HAGANDER Carin Ancker Planenheten

  Senast ändrad: 2018-10-25

 9. 01FS 2002 405 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Hälleberget-Aludden, omfattande fastigheterna Sigtuna 2 125.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2002 405 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Hälleberget-Aludden, omfattande fastigheterna Sigtuna 2 125.pdf

  planenhet. Beslutet förutsätter för sin giltighet att beslut om antagande av de- taljplanen vinner laga kraft. Område som undantas från antagande om- fattas inte av detta beslut. CARL-GUSTAF HAGANDER Tommy

  Senast ändrad: 2018-10-31

 10. 01FS 2005 085 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd för område inom detaljplanen för del av fastigheten Kil 1 1, norr om Värmdövägen i Boo, Nacka kommun.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 01FS 2005 085 Länsstyrelsens i Stockholms län tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd för område inom detaljplanen för del av fastigheten Kil 1 1, norr om Värmdövägen i Boo, Nacka kommun.pdf

  inte av upphävande- beslutet. CARL-GUSTAF HAGANDER Inger Norsell Planenheten

  Senast ändrad: 2018-10-23