Verksamhetsplan 2021

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
106-6112-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7937-064-0
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Verksamhetsplanen är Länsstyrelsens årliga styrdokument. I verksamhetsplanen beskrivs ett antal för Länsstyrelsen centrala omvärldsfaktorer, mål och gemensamma prioriteringar som ligger till grund för myndighetens arbete under 2021.

Kontakt