Verksamhetsplan 2021

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 106-6112-2021

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-064-0

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Verksamhetsplanen är Länsstyrelsens årliga styrdokument. I verksamhetsplanen beskrivs ett antal för Länsstyrelsen centrala omvärldsfaktorer, mål och gemensamma prioriteringar som ligger till grund för myndighetens arbete under 2021.

Kontakt