Trumgräshoppa i Stockholms län 2020

Om publikationen

Löpnummer: F2021:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-083-1

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 7

Publikationstyp: Faktablad

Trumgräshoppan är klassad som starkt hotad enligt Artdatabankens nationella rödlista och i länet finns arten endast på tre olika lokaler. I detta faktablad redovisas resultatet från inventeringarna 2020.

Kontakt