Tidningen Landsbygd i centrum, nummer 1 2021

Om publikationen

Löpnummer:
Nummer 1, 2021
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Tidning
Förstasidan på tidningen Landsbygd i centrum, nummer 1 2021. På bilden rider en tjej på en häst på ett snötäckt fält. Rubriker berättar vad som kan läsas i tidningen.

Landsbygd i centrum är en tidning som riktar sig till dig som är aktiv på länets landsbygd. Med tidningen vill vi informera och inspirera för att främja landsbygdsutveckling, lönsammare lantbruk, djurhälsa, bättre miljö och ett rikare odlingslandskap.

Landsbygd i centrum finansieras delvis med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Kontakt