Tidningen Landsbygd i centrum nr 2 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Tidning

I det här numret kan du bland annat läsa om restaureringsprojektet i Björnö naturreservat, hur du kan bidra till att skapa bon för bin, guider för livsmedelsföretagare på verksamt.se och hur du kan hjälpa till i kampen mot invasiva växter. Du kan även läsa om de nya stödpengarna som finns att söka.

Kontakt